BAŞLIK
1. ENFLASYON ORANLARI (TEFE - ÜFE TÜFE ORANLARI)
2. YASAL FAİZ ORANLARI
3. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2016)
4. TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR TARİFESİ
5. YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
6. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
7. HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar
8. GELİR VERGİSİ TARİFELERİ
9. DAMGA VERGİSİ TUTARLARI
10. DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
11. GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
12. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ
13. NOTER HARÇLARI
14. Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2016 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar
15. YARGI HARÇLARI TARİFESİ
16. Kira Artışına Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Uygulanan Endeksler (Oranlar)
17. ASGARİ ÜCRETLER (16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER VE 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN)
18. KIDEM TAZMİNAT TAVANI
19. TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
20. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
21. REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN T.C. MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI
22. İHBAR TAZMİNATI (AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
23. İZİN SÜRELERİ (YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ)
24. KURUMLAR VERGİSİ ORANI
25. BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD - EURO)
26. ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2013)
27. GECİKME ZAMMI ORANLARI (AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE)
28. BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL (2008)
29. AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)
Aranacak Kelime:
Başlıkta Ara: