İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI - TAZMİNAT TUTARI

Davacının Kıdemine ve Fesih Sebebine Göre Mahkemece İşe Başlatmama Tazminatının Davacının Dört Aylık Ücreti Tutarında Belirlenmesinin Doğru Bulunmadığı - Davacının Beş Aylık Ücreti Tutarında Tazminat Belirleneceği

01 Temmuz 2016 Cuma

Her avukatın bilmesi gereken Yargıtay kararı

Sık sık hakaretlere maruz kalan avukatlar için vazgeçilmez Yargıtay kararı

01 Temmuz 2016 Cuma

Günü yoğun bir şekilde geçiren 
Evli bireyler dikkat! Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir!

Özet: Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda varolduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir
BOŞANMA İLAMINI KESİNLEŞMESİYLE TAŞINMAZIN AİLE KONUTU NİTELİĞİNDEN ÇIKMASI

Davacıya Ait Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümün Anahtarının Halen Davalıda Bulunduğu/Davalının Taşınmazla İlişkisini Fiilen Sonlandırmadığı - Boşanma Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ecrimisil Hesabı Yapılması ve Elatmanın Önlenmesine Karar Verileceği

30 Haziran 2016 Perşembe

Önalım hakkı -depo kararı-bedelde danışık iddiası

Özet: Keşif ile belirlenen bedel tek başına bedelde muvazaa iddiasını kanıtlamaya yeterli olmayıp, davacının diğer kanıtlarını doğrulamak bakımından önem taşımaktadır. Davacı tanıklarının davalı ile pay satanlar arasındaki ilişkiye dair herhangi bir bilgileri olmaması nedeniyle bedelde muvazaa iddiası kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, mahkemece TMK'nın 734
Whatsapp yazışmasında kullanılan ifade ve beyanlar - fesih

Özet: Somut uyuşmazlıkta, davacı ile işyerinde çalışan bayan işçi arasında yaşanan diyalog ve mesajlaşma eylemi sabittir. Bu olgu mahkemenin de kabulündedir. Davalı tanık anlatımlarından davacının işyerinde olumsuz uslup ve tarzda konuşmalarının bulunduğu da anlaşılmıştır
AVUKAT VE İCRA MEMURUNUN TAKİBİN İPTALİNE RAĞMEN HACİZ YAPMASI

MAHKEMECE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLEN VE KARAR TEFHİM EDİLMESİNE RAĞMEN - AVUKAT VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE HACZE KARAR VEREN GÖREVLİ MEMUR HAKKINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
Avukatın mesleğin onuruna uymayan kıyafet giymesi

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih - Esas No - Karar No    Konu T. 06.05.2011 E. 2011/20 K
HARİCEN TAHSİLDE ÖDENEN PARANIN İADESİ

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/12203 KARAR NO: 2014/17036 KARAR TARİHİ
HİZMET TESPİTİ - İMZALI ÜCRET BORDROSU

2006/7-8-9. Aylarda İmzalı Ücret Bordrolarının Bulunduğu ve Davacının Bildirimlerinin Bu Ücret Bordroları İle Uyumlu Olduğu - 10